Predstavitev podjetja

Podjetje Termoproces je ustanovljeno leta 1986 s sedežem v Beogradu.

Osnovna dejavnost podjetja Termoproces je obdelava varjenih spojev in proizvodnja elektro uporovnih naprav in opreme za termično obdelavo.

Mobilne naprave za termično obdelavo in montažno – demontažne peči omogočajo termično obdelavo na točno določenem mestu v proizvodnji naročnika.
Od samega začetka je glavni poudarek v podjetju razvoj, namenjen je razvoju proizvodnih zmogljivosti ter storitev in osebja, kot najpomembnejšim virom, ki so osnovno zagotovilo za kakovost izdelkov in storitev na področju termičnih procesov.

V preteklih 25- ih letih je podjetje Termoproces delovalo v več državah na jugu in zahodu Evrope, s čimer si je pridobilo izkušnje z več kot 70-imi domačimi in tujimi podjetji.
Danes je v lasti podjetja Termoproces objekt, v velikosti 800 m2. V objektu se nahaja uprava podjetja in proizvodni prostor, ki je opremljen z vsemi sredstvi za proizvodnjo, servisiranje, preverjanje in umerjanje opreme za industrijske termične procese elektro uporovnega segrevanja. Vzporedno z razvojem proizvodno-storitvenih kapacitet podjetje Termoproces vlaga tudi v strokovno usposobljenost zaposlenih, posebno pomemben del je prenos znanja in izkušenj, ki so jih pridobili z dolgoletnim delom. Zahvaljujoč vsem zgoraj navedenim dejavnikom je podjetje Termoproces sposobno v kratkem roku odgovoriti na zahteve naročnika doma in v tujini.

Proizvodni program podjetja Termoproces temelji na proizvodnji naprav za termično obdelavo z najsodobnejšimi tehničnimi rešitvami, ki zagotavljajo programirano vodenje procesa, kar zahteva najsodobnejšo opremo, kot pomemben element sistema kakovosti.

Podjetje konstantno sledi novim trendom tehnologije in dela na izboljšanju in posodobitvi procesa termične obdelave.
Vodilni v podjetju Termoproces vedo, da je ključni člen povezovanja podjetja s sedanjimi in prihodnjimi poslovnimi partnerji strokovno informiranje le-teh, zato so leta 1999 izdali strokovno publikacijo z naslovom »Termična obdelava pri varjenju«.

Ob upoštevanju osnovnega cilja podjetja, nudenje vrhunskih storitev in kakovosti svojim poslovnim partnerjem, je podjetje leta 2010 uvedlo sistem zagotavljanja kakovosti ISO 9001, ter standard AD Merkblatt 2000.
Osnovni cilj podjetja bo tudi v prihodnosti ostal nespremenjen. Stremimo k dvigu kakovosti storitev, sledimo novim trendom v termični obdelavi in želimo, da na podlagi znanja, tehnološke opremljenosti in razvojno-proizvodnih zmogljivosti posežemo na nove trge.

Reference

termoproces-company-1
termoproces-company-2
termoproces-company-3
termoproces-company-4